Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwerp en toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen enerzijds de fysieke of rechtspersoon die de diensten bij Atelier Namae bestelt, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden (hierna “de cursist” genoemd) en anderzijds Atelier Namae (met maatschappelijke zetel te Kortestraat 28, 3945 Ham – BE0554 670 051, hierna “Atelier Namae” genoemd) of desgevallend enige andere rechtspersoon die in de plaats zou treden van Atelier Namae. Deze algemene voorwaarden gelden specifiek voor de workshops, voor de aankoop van juwelen en lederwaren zie enkele pagina’s verder.

Algemene voorwaarden workshops Atelier Namae

Deelname workshop

Inschrijven voor een workshop kan enkel en alleen via de webshop. De inschrijving is pas definitief indien: 

1. het cursusgeld overgemaakt op rekening BE57 0689 0025 7835 (BIC GKCCBEBB)

2. Atelier Namae de ontvangst van het cursusgeld heeft bevestigd via email.


Workshop op locatie kunnen enkel worden aangevraagd via e-mail en hiervoor dient het voorschot (welke per mail wordt overeengekomen) ten laatste 14 dagen voor het plaatsvinden van de workshop gestort te zijn.


Annuleren workshop

Annuleren van een workshop kan gratis tot 2 weken voor aanvang van de workshop. Er zijn 3 mogelijkheden, nl.:

 1. het cursusgeld zal na afspraak tussen de cursist en Atelier Namae dienen voor een volgende workshop. 
 2. het cursusgeld zal na afspraak tussen de cursist en Atelier Namae teruggestort worden op de rekening van de cursist. 
 3. de cursist zoekt zelf, voor aanvang van de workshop, een vervanger en regelen onderling samen het cursusgeld want het originele cursusgeld dient dan voor de vervangende cursist.

In alle andere gevallen vervalt het inschrijvingsgeld en wordt het dus niet terugbetaald aan de cursist.

Aansprakelijkheid tijdens de workshop

De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een workshop ligt volledig bij de deelnemer. Atelier Namae is hiervoor in geen enkele zin aansprakelijk.

Materiele schade alsmede persoonlijk letsel als gevolg van onjuist dan wel roekeloos of niet normaal gebruik van gereedschappen / materialen tijdens de workshops kunnen niet worden verhaald op Atelier Namae.

Huisregels

 1. De minimum leeftijd om deel te nemen aan de workshops is 16 jaar, tenzij de jeugdige cursist wordt begeleid door een betalende volwassen cursist.
 2. Enkel betalende cursisten/klanten kunnen aanwezig zijn tijdens de workshop. 
 3. Alles is handwerk, zodat het kan voorkomen dat er iets misgaat. Voordat het werkstuk gebakken wordt is het immers klei en dus erg breekbaar. Mocht er iets misgaan dan zal dit in overleg gerepareerd worden tegen minimale kosten.

Algemene voorwaarden webshop Atelier Namae

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen van juwelen en lederwaren via de webshop van Atelier Namae. Door het plaatsen van een bestelling of het accepteren van een aanbieding geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Atelier Namae behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Atelier Namae garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
Kleuren op het scherm kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.

PRIJZEN
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van de druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, of tot het einde van de vooraf bepaalde actietermijn.

BETALING
Betalingsmogelijkheden: Gelieve het bedrag te betalen via overschrijving. Rekeninginformatie:
Atelier Namae BE57 0689 0025 7835 (BIC GKCCBEBB).
Verkiest u om via andere methodes te betalen, dan kan dit via de webshop.

VERZENDING
Ik verkies de samenwerking met Bpost. Alle bestellingen worden verzonden, met tracking nummer. Zo kunnen we perfect nagaan waar uw pakketje zich bevindt.
Prijzen: bestellingen voor België zijn inclusief verzendingskosten – Europa en de rest van de wereld is afhankelijk van de locatie (neem even contact met me op en ik bereken de prijs van uw verzending).
Voor internationale kopers: Hou rekening met eventuele douanekosten! Ik ben niet verantwoordelijk voor extra kosten die de lokale douane aanrekent voor het importeren van goederen.

Juwelen en lederwaren die op voorraad zijn worden (na ontvangst van de betaling) binnen de 10 werkdagen verzonden. Als het product op maat gemaakt moet worden of het gekozen product is niet in voorraad, dan kan de verzendingstermijn iets meer bedragen (gemiddeld 3 tot 4 weken, maar nooit langer dan een maand). U wordt hier persoonlijk van op de hoogte gebracht.

Dubbelcheck het adres waarnaar het pakketje gestuurd moet worden! Atelier Namae is niet verantwoordelijk voor verloren bestellingen door foutief opgegeven adressen!

Atelier Namae doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze website. Deze levertijden zijn echter informatief en Atelier Namae kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.

Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies van het pakket ten laste van de verkoper. Atelier Namae zorgt ervoor dat bij de verzending uw goederen zo goed mogelijk verpakt zijn. Indien er toch artikelen beschadigd zijn bij aankomst dient u mij hiervan op de hoogte te brengen binnen 3 dagen na ontvangst

TERUGBETALING EN RUILEN
Als professionele ambachtsvrouw probeer ik u steeds de beste kwaliteit te garanderen. Mocht er toch een fout zijn gebeurd in het creatieproces, dan vraag ik u zo snel mogelijk contact met me op te nemen, zodat ik het probleem zo snel mogelijk kan rechtzetten.

U hebt een bestelling ontvangen, maar deze is toch niet zoals u verwachtte:

 1. U heeft 14 dagen bedenktijd om me hiervan op de hoogte te brengen en de bestelling op eigen kosten terug te zenden. (Let op: het artikel mag niet gedragen zijn, het moet dus in originele staat terug gestuurd worden!) Artikelen die in promotie staan of in solden, kunnen niet geruild worden!
 2. We zoeken samen naar een oplossing, zodat u als klant tevreden kan zijn over uw Atelier Namae bestelling.
 3. Als het gaat om op maat gemaakte juwelen of lederwaren kan uw geld niet worden teruggestort
 4. Wanneer u de bestelling op eigen kosten terugstuurt (dit geldt niet voor op maat gemaakte juwelen/ lederwaren of gepersonaliseerde juwelen/lederwaren), kan uw geld worden teruggestort, een tegoedbon worden opgestuurd of uw bestelling wordt aangepast/vervangen.
 5. Alle juwelen en lederwaren worden met de hand gemaakt. Wanneer u ervoor kiest om uw bestelling te laten aanpassen, kan dit enige tijd in beslag nemen. (Hiervan wordt u op de hoogte gebracht.)
 6. Bij aanpassingen bij op maat gemaakte bestellingen, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkosten (maal 2, zowel het terugsturen naar Atelier Namae als het terugsturen naar uw adres).

GEGEVENSBEHEER
Indien u een bestelling plaats bij Atelier Namae, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Atelier Namae houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Atelier Namae respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Atelier Namae maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
Alle afbeeldingen; foto’s; tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Atelier Namae gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 


AFWIJZEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Atelier Namae
is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Atelier Namae, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Atelier Namae

Atelier Namae kan niet garanderen dat de webshop en website ononderbroken of foutloos zal functioneren. Atelier Namae legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die op deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet die toestaat, wijst Atelier Namae elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Atelier Namae zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het om even welke schade voortkomend uit het gebruik van haar website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade. 

Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomt ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden. 

Atelier Namae behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. 

Teneinde misverstanden te vermijden hebben wij ervoor gekozen dat onze site niet alleen gedetailleerd is, maar ook duidelijk. Atelier Namae bepaalt dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. Het is inderdaad altijd mogelijk dat de vermelde gegevens niet 100% overeenstemmen met de realiteit, spijts onze voortdurende controle. 

Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Niettegenstaande deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU. Dientengevolge is het aanbod op deze site slechts bestemd voor klanten woonachtig in de EU. 
VERKOPERSINFORMATIE
Atelier Namae
Atelier gevestigd te Ham (België)
BTW nummer: BE0554 670 051
Meer informatie neem persoonlijk contact met me op: info@ateliernamae.be